Skip to content

Fundacja Poznańczycy

Założona w 2017 roku fundacja „Poznańczycy” zajmuje się  działaniami społecznymi o wymiarze lokalnym, edukacją historyczną, wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań na problemy sektora NGO.
W swej działalności edukacyjnej  nawiązuje szczególnie do okresu Powstania Wielkopolskiego i poprzedzającego je okresu I wojny światowej. Cele statutowe realizuje przez organizację eventów historycznych na zarządzanym przez siebie zabytkowym schronie piechoty dawnej poznańskiej twierdzy oraz organizację inscenizacji historycznych na terenie Poznania, takich jak m.in. Dni Twierdzy Poznań czy pokaz opuszczenia miasta przez niemieckich grenadierów w grudniu 1918 roku. Członkowie fundacji prowadzą badania nad okresem lat 1914-1918 w swoim regionie i na Kujawach, które zaowocowały wydaniem przewodnika „Śladami I wojny światowej po Wielkopolsce”. W 2019 fundacja przystąpiła do projekty katalogowania pomników upamiętniających poległych w Wielkiej Wojnie (tzw. denkmali) na Pomorzu Środkowym, którego zleceniodawcą jest Instytut Slawistyki PAN. Od bieżącego roku fundacja współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim.

 

W działalności na rzecz lokalnej społeczności Fundacja skupia się na pracy z mieszkańcami Osiedla Grunwald Południe i osiedla Kopernika.  Jest obecnie rozpoznawane jako miejsce kulturalne  po dwóch ośrodkach koncertowych, parafii i Klubie Kopernik (niejako w rankingu rozpoznawalności wywnioskowanym z ankiet wśród mieszkańców). Realizowane są projekty związane z szczegółowymi grupami odbiorców, na przykład kilkudniowe konwenty dla miłośników gier wyobraźni.  

Statut